Angajari

 

Esti pasionat de acest domeniu, trimite-ne CV-ul tau la adresa office@egoline.ro!


INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 Anisia Sun Glow S.R.L.- în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul social în Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 70, bl. R3, sc. 1, et. 3, ap.12, județul Dolj, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră din CV-uri, prin mijloace automatizate şi manuale, în scopul gasirii persoanei potrivite pentru ocuparea  postului sau a posturilor vacante.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către Anisia Sun Glow prin administrator Popescu Silvia, în temeiul art. 6 alin. 1 lit b) și c) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date respectiv în vederea efectuării demersurilor necesare pentru încheierea unui contract individual de muncă și îndeplinirea obligațiilor legale ce revin societatii.

Dacă nu doriți ca informațiile dvs. să fie colectate, utilizate și transferate conform celor descrise de această politică, ne puteți  transmite un e-mail la office@egoline.ro

Dacă nu mai sunteți de acord cu prelucrarea informațiilor despre dvs. ne puteți solicita eliminarea acestora din baza noastră de date.

 

Informațiile pe care le colectăm

Colectăm următoarele tipuri de informații despre dumneavostră atunci când încărcați CV-ul  dumneavostră în site sau cand i-l depuneti direct la punctul nostru de lucru din Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 80, in incinta Centrului Comercial Electroputere Parc.

 

 • Informațiile dumneavostră de contact (numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte informații de contact);
 • CV-ul, certificările, diplomele de calificare și informațiile despre locul de muncă dorit.
 • Alte transcrieri si informații pe care ni le furnizați in sprijinul unei aplicației pentru post.
 • Informații din interviuri și discutii telefonice pe care le puteți avea, dacă este cazul;
 • Putm stoca detaliile privind tipul de loc de muncă pe care îl căutați, salariul dorit și alți termeni referitori la pachetele de compensatii și beneficii, daca este cazul.
 • Orice informații sensibile și / sau demografice obținute în timpul procesului de aplicare sau de recrutare, cum ar fi: sexul, informațiile despre cetățenia dumneavoastră, informații medicale sau de sănătate comunicate de candidat.
 • Informații din referinte și / sau informații primite din verificările de fond (dacă este cazul), inclusiv informațiile furnizate de terți; și / sau scrisori de recomandare.
 • Informații referitoare la orice antecedente din relațiile anterioare de angajare.

Utilizarea informațiilor colectate

Informatiile despre dumneavostră vor fi utilizate de Anisia Sun Glow S.R.L. în scopul realizării procesului de selecție și de recrutare de persoane, care include:

 • evaluarea aptitudinilor, calificărilor și intereselor privind oportunitățile de carieră;
 • verificarea informațiilor dvs. și efectuarea de verificări de referințe și / sau efectuarea de verificări de fond (dacă este cazul);
 • comunicarea cu dvs. despre procesul de recrutare și / sau cererea (cererile) dvs., inclusiv, dacă este cazul, informarea despre alte potentiale oportunități de carieră in cadrul companiei noastre.
 • crearea și / sau transmiterea rapoartelor conform legilor și / sau regulamentelor locale, după caz;
 • respectarea legilor, reglementărilor, proceselor legale aplicabile.
 • În unele situații vom folosi, de asemenea, informațiile dumneavostră pentru a proteja drepturile și proprietatea Anisia Sun Glow SRL, drepturile, candidaților, angajaților sau altor persoane interesate, după cum este necesar prin lege.
 • În urma acceptării candidaturii pentru procesul de recrutare, Anisia Sun Glow S.R.L.., va colecta, prelucra și stoca informațiile din dosarul dumneavostră de aplicant/candidat în baza de date a companiei pana la maxim 90 zile de la data ocuparii functiei pentru care candidatul a aplicat, dupa care informatiile vor fi sterse din baza de date.
 • originea rasială sau etnică;
 • convingerile politice;
 • convingerile filozofice sau religioase;
 • apartenența la un sindicat sau la un partid politic;

 

Accesul la informațiile dumneavostră

Anisia Sun Glow S.R.L. poate să fie obligată să vă dezvăluie informațiile dvs. unor terțe părți externe, cum ar fi: autoritățile locale, instanțele judecătorești și tribunale, organismele de reglementare și / sau agențiile de aplicare a legii în scopul respectării legilor și reglementărilor aplicabile sau ca răspuns la o procedură legală.

Vom împărtăși, de asemenea, informațiile dumneavostră personale cu terțe părți dacă avem consimțământul dumneavoastră sau pentru a detecta, a preveni sau a aborda în alt mod fraude, breșe de securitate sau probleme tehnice sau pentru a ne proteja împotriva încălcării drepturilor de proprietate sau împotriva încălcării siguranței Anisia Sun Glow SRL., a utilizatorilor, a altor candidați, a angajaților și a altor persoane vizate, sau în cazurile prevăzute de lege.

 

Informatii importante despre continutul  din CV-ul dvs.

CV-ul pe care ni-l transmiteti nu trebuie să conțină date sensibile referitoare la

Dacă CV-ul dumneavostră conține aceste informații, sunteți de acord că este pe propriul dumneavostră risc. În măsura posibilității, Anisia Sun Glow SRL va incerca sa minimizeze datele sensibile puse la dispoziție de dumneavostră.

Vă informăm că prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, domiciliu, CNP, seria și numărul CI, locul nașterii, data nașterii, cetățenie, stare civilă, formare profesională, studii, experiența profesională, diplome, competențe, profesie, loc de muncă, activități lingvistice, cazier judiciar și adeverință de sănătate (dacă funcția ocupată impune), număr de telefon, adresa de email, semnătura..

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe toată durata procesului de recrutare si angajare, până la maxim 90 de zile de la data ocuparii functiei pentru care candidatul a aplicat dupa care informatiile dvs. vor fi șterse/distruse din baza noastră de date. În cazul ocupării postului, datele preluate vor fi adaugate la dosarul dumneavoastră de personal, urmând a fi prelucrate în scopul încheierii și executării contractului de muncă.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum și dreptul la ștergerea datelor, în condițiile prevăzute de Regulament.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă personal la punctul de lucru din Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 7, bl. U2, parter ; prin poștă/curier la adresa din Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 7, bl. U2, parter; sau prin e-mail la: office@egoline.ro.

 

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Rețineți însă că, din păcate, nicio transmisie de date nu este garantată 100% sigură.

Sunteți responsabil de transmiterea fișierului ce conține CV-ul dumneavostră.